II Jornada sobre Assemblees Feministes als Instituts